+380979867933 fabrykait7@gmail.com

В цій статті ми  будемо ділитись своїми хитрощами у  використанні  Alt кодів.

Для початку хочу вам написати свою історію яка сталася зі мною 15 років тому. Коли мені було 13 років мені купили мій перший ПК. Я активно його вивчала, скачувала з інтернету безжальну кількість програм та ігор, заходила у найпотаємніші місця операційної системи і звісно зберігала на ньому різну інформацію і зокрема свій щоденник, у якому записувала свої події та бажання. І ось, якось зайшовши у свою кімнати я побачила, що мої батьки сидять за комп’ютером і щось там вишукують.У моєї злості не було меж. І тут мій підлітковий характер порадив мені поставити  пароль на комп’ютер. Все би нічого але у той самий день у моєму ПК перестали працювати пару кнопок на клавіатурі. Найжахливіше, що серед непрацюючих кнопок була одна з моїх. Перепанікувавши я зателефонувала своєму викладачу з інформатики і він мені допоміг вирішити цю проблему за допомогою  Alt-кодів.

Отже,  Alt коди це такі собі символи які заховані в операційній системі Windows. Вони не лише можуть відтворити певно літеру алфавіту. У них заховані різні символи яких немає на нашій клавіатурі. Ось, наприклад за допомогою  Alt кодів я можу викликати ось такий знак «♀» або такий «♂» о і ще такий «§». Але для того щоб це зробити потрібно дізнатись де саме заховані ці коди і як їх використовувати.

 

Для того, щоб викликати такі символи можна скористатись двома способами:

  1. Використання таблиці символів
  2. Застосування комбінації клавіши  Alt

 

СЕКРЕТ1

 

Щоб знайти таблицю символів нам потрібно натиснути клавішу Пуск→ Стандартні→ Службові→ Таблиця символів.

Перед Вами відкриється ось така таблиця ↓

Хочу додати, що цей варіант мені не до вподоби. На нього потрібно витратити немало часу на пошук символу, копіювання, вставляння і тп. А якщо ви потрапили у таку саму історію як я — тоді такий метод нам зовсім не підходить.

Другий варіант (мій улюблений). Щоб викликати потрібний символ ми затискаємо клавішу Alt з потрібним нам кодом. Наприклад  Alt+21 і отримуємо ось такий симво뫧»

Такий спосіб значно швидший і приємніший у використанні.

Нижче ми наводимо таблицю найбільш використовуваних кодів Alt.

Alt-код Симв. Alt-код Симв Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв.
Alt+1 Alt+21 § Alt+41 ) Alt+61 = Alt+81 Q Alt+101 e
Alt+2 Alt+22 Alt+42 * Alt+62 > Alt+82 R Alt+102 f
Alt+3 Alt+23 Alt+43 + Alt+63 ? Alt+83 S Alt+103 g
Alt+4 Alt+24 Alt+44 , Alt+64 @ Alt+84 T Alt+104 h
Alt+5 Alt+25 Alt+45 Alt+65 A Alt+85 U Alt+105 i
Alt+6 Alt+26 Alt+46 . Alt+66 B Alt+86 V Alt+106 j
Alt+7 Alt+27 Alt+47 / Alt+67 C Alt+87 W Alt+107 k
Alt+8 Alt+28 Alt+48 0 Alt+68 D Alt+88 X Alt+108 l
Alt+9 Alt+29 Alt+49 1 Alt+69 E Alt+89 Y Alt+109 m
Alt+10 Alt+30 Alt+50 2 Alt+70 F Alt+90 Z Alt+110 n
Alt+11 Alt+31 Alt+51 3 Alt+71 G Alt+91 [ Alt+111 o
Alt+12 Alt+32 пробіл Alt+52 4 Alt+72 H Alt+92 \ Alt+112 p
Alt+13 Alt+33 ! Alt+53 5 Alt+73 I Alt+93 ] Alt+113 q
Alt+14 Alt+34 Alt+54 6 Alt+74 J Alt+94 ^ Alt+114 r
Alt+15 Alt+35 # Alt+55 7 Alt+75 K Alt+95 _ Alt+115 s
Alt+16 Alt+36 $ Alt+56 8 Alt+76 L Alt+96 ` Alt+116 t
Alt+17 Alt+37 % Alt+57 9 Alt+77 M Alt+97 a Alt+117 u
Alt+18 Alt+38 & Alt+58 : Alt+78 N Alt+98 b Alt+118 v
Alt+19 Alt+39 Alt+59 ; Alt+79 O Alt+99 c Alt+119 w
Alt+20 Alt+40 ( Alt+60 < Alt+80 P Alt+100 d Alt+120 x

 

Alt-код Симв Alt-код Симв Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв.
Alt+121 y Alt+125 } Alt+129 Б Alt+133 Е Alt+137 Й
Alt+122 z Alt+126 ~ Alt+130 В Alt+134 Ж Alt+138 К
Alt+123 { Alt+127 Alt+131 Г Alt+135 З Alt+139 Л
Alt+124 | Alt+128 А Alt+132 Д Alt+136 И Alt+140 М

 

lt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв. Alt-код Симв.
Alt+141 Н Alt+161 б Alt+181 Alt+201 Alt+221 Alt+241 ё
Alt+142 О Alt+162 в Alt+182 Alt+202 Alt+222 Alt+242 Є
Alt+143 П Alt+163 г Alt+183 Alt+203 Alt+223 Alt+243 є
Alt+144 Р Alt+164 д Alt+184 Alt+204 Alt+224 р Alt+244 Ї
Alt+145 С Alt+165 е Alt+185 Alt+205 Alt+225 с Alt+245 ї
Alt+146 Т Alt+166 ж Alt+186 Alt+206 Alt+226 т Alt+246 Ў
Alt+147 У Alt+167 з Alt+187 Alt+207 Alt+227 у Alt+247 ў
Alt+148 Ф Alt+168 и Alt+188 Alt+208 Alt+228 ф Alt+248 °
Alt+149 Х Alt+169 й Alt+189 Alt+209 Alt+229 х Alt+249
Alt+150 Ц Alt+170 к Alt+190 Alt+210 Alt+230 ц Alt+250 ·
Alt+151 Ч Alt+171 л Alt+191 Alt+211 Alt+231 ч Alt+251
Alt+152 Ш Alt+172 м Alt+192 Alt+212 Alt+232 ш Alt+252
Alt+153 Щ Alt+173 н Alt+193 Alt+213 Alt+233 щ Alt+253 ¤
Alt+154 Ъ Alt+174 о Alt+194 Alt+214 Alt+234 ъ Alt+254
Alt+155 Ы Alt+175 п Alt+195 Alt+215 Alt+235 ы Alt+255 нерозрив. пробіл
Alt+156 Ь Alt+176 Alt+196 Alt+216 Alt+236 ь Alt+256 Ā
Alt+157 Э Alt+177 Alt+197 Alt+217 Alt+237 э Alt+257 ā
Alt+158 Ю Alt+178 Alt+198 Alt+218 Alt+238 ю Alt+258 Ă
Alt+159 Я Alt+179 Alt+199 Alt+219 Alt+239 я Alt+259 ă
Alt+160 а Alt+180 Alt+200 Alt+220 Alt+240 Ё Alt+260 Ą

Англійська розкладка

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 пусто Alt+0160 нерозрив. пробіл Alt+0176 ° Alt+0192 À
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 ¡ Alt+0177 ± Alt+0193 Á
Alt+0129 пусто Alt+0146 Alt+0162 ¢ Alt+0178 ² Alt+0194 Â
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 £ Alt+0179 ³ Alt+0195 Ã
Alt+0131 y Alt+0148 Alt+0164 ¤ Alt+0180 ´ Alt+0196 Ä
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 ¥ Alt+0181 µ Alt+0197 Å
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Æ
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 ! Alt+0183 · Alt+0199 Ç
Alt+0135 Alt+0152 ˜ Alt+0168 ¨ Alt+0184 ¸ Alt+0200 È
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 ¹ Alt+0201 É
Alt+0137 Alt+0154 š Alt+0170 ª Alt+0186 º Alt+0202 Ê
Alt+0138 Š Alt+0155 Alt+0171 « Alt+0187 » Alt+0203 Ë
Alt+0139 Alt+0156 œ Alt+0172 ¬ Alt+0188 ¼ Alt+0204 Ì
Alt+0140 Œ Alt+0157 пусто Alt+0173 н Alt+0189 ½ Alt+0205 Í
Alt+0142 Ž Alt+0158 ž Alt+0174 о Alt+0190 ¾ Alt+0206 Î
Alt+0143 Џ Alt+0159 Ÿ Alt+0175 ¯ Alt+0191 ¿ Alt+0207 Ï

 

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0208 Ð Alt+0224 à Alt+0240 ð
Alt+0209 Ñ Alt+0225 á Alt+0241 ñ
Alt+0210 Ò Alt+0226 â Alt+0242 ò
Alt+0211 Ó Alt+0227 ã Alt+0243 ó
Alt+0212 Ô Alt+0228 ä Alt+0244 ô
Alt+0213 Õ Alt+0229 å Alt+0245 õ
Alt+0214 Ö Alt+0230 æ Alt+0246 ö
Alt+0215 × Alt+0231 ç Alt+0247 ÷
Alt+0216 Ø Alt+0232 è Alt+0248 ø
Alt+0217 Ù Alt+0233 é Alt+0249 ù
Alt+0218 Ú Alt+0234 ê Alt+0250 ú
Alt+0219 Û Alt+0235 ë Alt+0251 û
Alt+0220 Ü Alt+0236 ì Alt+0252 ü
Alt+0221 Ý Alt+0237 í Alt+0253 ý
Alt+0222 Þ Alt+0238 î Alt+0254 þ
Alt+0223 ß Alt+0239 ï Alt+0255 ÿ

Розкладка на кирилиці

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 ђ Alt+0160 нерозрив. пробіл Alt+0176 ° Alt+0192 А
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 Ў Alt+0177 ± Alt+0193 Б
Alt+0129 Ѓ Alt+0146 Alt+0162 ў Alt+0178 І Alt+0194 В
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 Ј Alt+0179 і Alt+0195 Г
Alt+0131 ѓ Alt+0148 Alt+0164 ¤ Alt+0180 ґ Alt+0196 Д
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 Ґ Alt+0181 µ Alt+0197 Е
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Ж
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 § Alt+0183 · Alt+0199 З
Alt+0135 Alt+0152 пусто Alt+0168 Ё Alt+0184 ё Alt+0200 И
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 Alt+0201 Й
Alt+0137 Alt+0154 љ Alt+0170 Є Alt+0186 є Alt+0202 К
Alt+0138 Љ Alt+0155 Alt+0171 « Alt+0187 » Alt+0203 Л
Alt+0139 Alt+0156 њ Alt+0172 ¬­ Alt+0188 ј Alt+0204 М
Alt+0140 Њ Alt+0157 ќ Alt+0173 Alt+0189 Ѕ Alt+0205 Н
Alt+0142 Ћ Alt+0158 ћ Alt+0174 ® Alt+0190 ѕ Alt+0206 О
Alt+0143 Џ Alt+0159 џ Alt+0175 Ї Alt+0191 ї Alt+0207 П

 

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0208 Р Alt+0224 а Alt+0240 р
Alt+0209 С Alt+0225 б Alt+0241 с
Alt+0210 Т Alt+0226 в Alt+0242 т
Alt+0211 У Alt+0227 г Alt+0243 у
Alt+0212 Ф Alt+0228 д Alt+0244 ф
Alt+0213 Х Alt+0229 е Alt+0245 х
Alt+0214 Ц Alt+0230 ж Alt+0246 ц
Alt+0215 Ч Alt+0231 з Alt+0247 ч
Alt+0216 Ш Alt+0232 и Alt+0248 ш
Alt+0217 Щ Alt+0233 й Alt+0249 щ
Alt+0218 Ъ Alt+0234 к Alt+0250 ъ
Alt+0219 Ы Alt+0235 л Alt+0251 ы
Alt+0220 Ь Alt+0236 м Alt+0252 ь
Alt+0221 Э Alt+0237 н Alt+0253 э
Alt+0222 Ю Alt+0238 о Alt+0254 ю
Alt+0223 Я Alt+0239 п Alt+0255 я

Використовуючи дані коди Ви з легкістю зможете оформляти статті, реферати, дипломи у яких присутні нестандартні символи не витрачаючи на них занадто багато часу.

Порада

Виберіть найпопулярніші символи,  роздрукуйте та використовуєте у найпотрібніший для Вас момент.

Така порада знадобиться для початківців, які засвоюють текстові редактори,  а також для тих хто часто пише різні тексти, які передбачають використання «правильних» символів.

Навчитися працювати з комп”ютером приходьте до нас на навчання у ФАБРИКА ІТ – м. Винники, вул. Винна Гора, 7

Перегляньте актуальні курси на нашій сторінці – https://fabrykait.com.ua/kursi/

Та зателефонуйте – 097 986 79 33, щоб дізнатися про можливості навчатися та розвиватися разом з ФАБРИКА ІТ!